„Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży

2017-06-23

Konferencja dydaktyczna z udziałem młodzieży zatytułowana „Stop przemocy! Nie jesteś sam” odbyła się 22 czerwca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. To kolejne z cyklu spotkań o charakterze profilaktycznym zorganizowane przez Biuro Kuratora Okręgowego we współpracy z łódzką Fundacją INNOPOLIS.
 
Cykl spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podopiecznych ośrodków kuratorskich i Ochotniczych Hufców Pracy ma na celu zapobieganie przemocy w relacjach między rówieśnikami, a także propagowanie mediacji rówieśniczej jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Prelekcje i warsztaty prowadzone przez pedagogów, mediatorów i sędziów mają uświadomić młodym ludziom, jakie mechanizmy rządzą przemocą, jak funkcjonuje grupa rówieśnicza, jak się zachować, będąc świadkiem przemocy, gdzie szukać pomocy, będąc ofiarą. Spotkania mają charakter integracyjny, bo uczestniczą w nich uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, a także przedstawiciele środowiska kuratorów pionu rodzinnego i sędziów. 
 
Pierwsza konferencja dla młodzieży odbyła się w Sądzie Okręgowym w październiku 2016 roku, kolejna – 22 czerwca 2017 roku. Uczestniczyli w niej: młodzież z ośrodka kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach, Ochotniczego Hufca Pracy w Dobieszkowie, uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, sędziowie oraz kuratorzy pionu rodzinnego. Współorganizatorem była Fundacja INNOPOLIS i jej Klub Liderów Młodzieżowych. 
 
Gości powitali Mirosława Gumowska-Bubas, Kurator Okręgowy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, Aneta Stachecka, zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych i SSO Paweł Sydor, koordynator ds. mediacji karnej i rówieśniczej. 
 
W pierwszej części spotkania Tomasz Bilicki, prezes Fundacji INNOPOLIS, mówił o specyfice okresu dojrzewania: - To czas, kiedy dorośli oddają władzę nad dziećmi. Dla was, nastolatków, wiek dojrzewania to ciągłe przesuwanie granic. To czas, kiedy przejmujecie kontrolę nad swoim życiem i zaczynacie sami podejmować decyzje. Ważne, abyście mieli zainteresowania, pasję i determinację do jej realizowania.
 
O swoich pasjach opowiedzieli 18-latkowie: Sara, Hubert i Mateusz z Klubu Liderów Młodzieżowych Fundacji INNOPOLIS. 
 
Hubert w wieku 16 lat wziął udział w akcji Restaurant Day: - Spełniłem swoje marzenie, byłem szefem kuchni, choć tylko przez jeden dzień. To otworzyło mi kolejne drzwi, dziś gotuję w restauracji przy Piotrkowskiej, a w wakacje będę mieć praktyki zagranicą. Chcę dojść do swojego celu, którym jest własna restauracja. 
 
Sara opowiedziała o tym, co ją zmotywowało do zmiany stylu życia: – W pierwszej klasie liceum zainteresowałam się fitnessem, zaczęłam się zdrowo odżywiać. Fitness to moja pasja, z którą wiążę plany na przyszłość. Chcę skończyć kursy trenera personalnego i instruktora fitness.  
 
Mateusz, który tańczy od trzeciej klasy gimnazjum, pokazał uczestnikom kilka kroków w swoich ulubionych stylach: dancehall i reggaeton. 
 
W drugiej części konferencji dr hab. Jacek  Pyżalski, pedagog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyjaśniał, jak zmieniają się formy agresji na kolejnych stopniach edukacji. Mówił o przemocy, którą łatwo zauważyć - werbalnej, fizycznej i internetowej, ale także o takiej, którą postronnym trudniej dostrzec - relacyjnej. 
 
– Przemoc relacyjna polega na „robieniu niczego”, na ignorowaniu i izolowaniu z grupy. Ofiara staje się człowiekiem przeźroczystym, którego grupa traktuje jak powietrze  – tłumaczył prof. Pyżalski. Przekonywał też, że świadek przemocy może się jej przeciwstawić, nawet drobnym gestem czy zachowaniem.
  
Dr Krzysztof Kurosz, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, swoje wystąpienie poświęcił cyberprzemocy wśród młodzieży w kontekście ochrony wizerunku i innych dóbr osobistych. Wyjaśniał młodzieży, kiedy można rozpowszechniać w internecie wizerunek innej osoby bez jej zgody, a kiedy taka zgoda jest niezbędna; kto odpowiada za bezprawne opublikowanie wizerunku w portalach społecznościowych czy opublikowanie obraźliwych wpisów na forach internetowych. – Prawna ochrona wizerunku to potężna broń przeciwko sprawcom przemocy, bo sąd może nakazać przeproszenie i przyznać odszkodowanie czy zadośćuczynienie – tłumaczył sędzia Krzysztof Kurosz.
 
Spotkanie zakończyła symulacja mediacji, która przybliżyła podstawowe zasady polubownego rozwiązywania sporów. Jej kanwą była sytuacja przedstawiona w krótkim filmie, a uczestniczyli w niej liderzy z Fundacji INNOPOLIS i zaproszona młodzież.   
 
Informacje o prelegentach
 
Dr hab. Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu). Jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy, autor licznych publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań.
 
Tomasz Bilicki - Prezes Zarządu Fundacji INNOPOLIS w Łodzi, pedagog i manager, absolwent i doktorant Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada uprawnienia do zarządzania placówkami pomocy społecznej oraz placówkami oświatowymi. Prowadzi warsztaty i wizyty studyjne za granicą oraz szkolenia w zakresie poradnictwa i terapii indywidualnej i rodzinnej. Trener w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (II stopnia). 
 
SSR dr Krzysztof Kurosz - Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny. Doktor nauk prawnych (UŁ, 2012). Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji w prestiżowych periodykach prawniczych z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych, w tym rozprawy doktorskiej pod tytułem „Artystyczne wykonanie i granice jego ochrony” nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: „Stop przemocy! Nie jesteś sam” – konferencja dydaktyczna dla młodzieży