Pierwsze symulacje rozpraw w ramach programu edukacyjnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

2017-03-07

W marcu odbędą się pierwsze pokazowe rozprawy dla uczniów łódzkich szkół zorganizowane w ramach programu edukacji prawnej, który od początku roku jest realizowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.  
 
Program skierowany jest przede wszystkim do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie mogą wziąć udział w symulacji rozprawy sądowej, podczas której wcielają się w role sędziów, stron postępowania (obrońcy, prokuratora) i świadków lub w inscenizowanej rozprawie z udziałem orzekających w takich sprawach sędziów i pracowników sądu (asystentów sędziego, protokolantów itp.). 
 
Pierwszą inscenizowaną rozprawę zaplanowano w czwartek 9 marca 2017 roku (godz. 10, sala A). W role sędziów i stron procesowych wcielą się uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.  Kolejna symulacja rozprawy odbędzie się w środę 15 marca 2017 roku (godz. 10, sala A) – przygotują ją sędziowie i pracownicy SR dla Łodzi-Śródmieścia, a obserwatorami będą trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi.
 
Oprócz udziału w symulacjach rozpraw, w ramach programu edukacji prawnej uczniowie mają też możliwość spotkania się (także w szkole) z sędziami orzekającymi w różnych pionach (np. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego czy karnego), a także obejrzenia pomieszczeń sądu (np. sal rozpraw czy tzw. niebieskiego pokoju, służącego do przeprowadzenia przesłuchania małoletniego świadka).
 
Więcej informacji o programie edukacyjnym SR dla Łodzi-Śródmieścia można znaleźć na stronie www.lodz.sr.gov.pl w zakładce „Edukacja prawna”.
 
Autorski program edukacji prawnej dzieci i młodzieży od ubiegłego roku funkcjonuje też w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W 2016 roku odbyło się tam pięć symulacji rozpraw: cztery dla młodszych dzieci i jedna dla starszych połączona z pogadanką z funkcjonariuszami policji oraz odwiedzeniem „niebieskiego pokoju”. W styczniu bieżącego roku przeprowadzono już 12 rozpraw symulowanych, w tym osiem dla młodszych dzieci i cztery dla starszych, które były połączone z prelekcją policjantów. 

Pliki do pobrania