Konferencja naukowa o uzależnieniach

Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji naukowej zatytułowanej „Konsekwencje prawno–społeczne uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. 

Konferencję zorganizowano z inicjatywy Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Narastające zjawisko nowych form uzależnień (w szczególności od dopalaczy) w środowisku osób objętych kuratelą sądową oraz brak dostatecznych narzędzi identyfikowania i zapobiegania uzależnieniom stały się impulsem do zorganizowania konferencji. W przekonaniu Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu łódzkiego, problem uzależnień wymaga  współpracy wszystkich służb społecznych, dlatego podczas konferencji zjawisko uzależnień analizowano nie tylko z perspektywy najnowszych badań medycznych, ale także na gruncie prawa, pedagogiki i psychologii.
 
- Uzależnienie jest problemem człowieka, jego najbliższych, społeczeństwa i państwa. Zapobieganie uzależnieniom to tematyka ważna i wciąż aktualna – mówił Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, otwierając konferencję. 
 
Obrady poprowadził prof. dr n. med. Tadeusz Pietras z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezes Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, która była współorganizatorem konferencji. – Uzależnienia są głównym problemem medycyny i prawa karnego – podkreślał prof. Pietras. – Przyjmuje się, że 50 procent przypadków zgonów to efekt uzależnień. 
 
Jako przykłady podał zarówno wypadki ze skutkiem śmiertelnym powodowane przez nietrzeźwych kierowców, jak i przypadki zgonów wskutek nowotworów będących efektem nałogowego palenia papierosów. – Dlatego wszystkie inicjatywy ze strony środowisk medycznych i prawniczych, których celem jest zapobieganie uzależnieniom, są tak ważne – mówił prof. Tadeusz Pietras. 
 
Dr n. med. Joanna Grzesiewska (Szpital Psychiatryczny w Tworkach, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) swoje wystąpienie poświęciła terapii uzależnienia od alkoholu. Dr n. med. Anna Mosiołek  (Szpital Psychiatryczny w Tworkach, Warszawski Uniwersytet Medyczny) skoncentrowała się na zależności między zaburzeniami osobowości a uzależnieniami. 
 
Łukasz Mokros z Fundacji Vis Salutis zreferował kontrowersje wokół uzależnień, a dr Jacek Koprowicz z Pabianickiego Centrum Zdrowia Psychicznego skupił się na tematyce tzw. dopalaczy: mówił o ich rodzajach, sposobach dystrybucji, działaniu, o objawach zatrucia dopalaczami i ich leczeniu, a także o aspektach prawnych. 
 
Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego swoje wystąpienie poświęciła tematyce psychopatii i uzależnienia od alkoholu. 
 
Wystąpień prelegentów wysłuchali kuratorzy z okręgu łódzkiego, sędziowie, funkcjonariusze Służby Więziennej i Policji, a także przedstawiciele samorządu miasta i województwa oraz terapeuci prowadzący programy korekcyjno–edukacyjne. Uczestniczący w konferencji Andrzej Martuszewicz, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów i prezes Fundacji Probare, podkreślał rolę kuratorów w zapobieganiu nałogom: - Jesteśmy grupą pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnianiami. Profilaktyka uzależnień to bardzo ważny segment naszej pracy. 
 
Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki i Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
 
Patronami medialnymi byli: „Dziennik Łódzki”, Radio Łódź i TVP3 Łódź

Pliki do pobrania

Galeria

Rejestr zmian dla: Konferencja naukowa o uzależnieniach