Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu

- zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015 r., poz. 260)

91-450 Łódź, ul. Tokarska 7 

Godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Kierownik I OZSS

Pani Magdalena Grudzińska - przyjęcia interesantów w poniedziałki, w godz. 12.00 - 14.00 

Sekretariat tel./fax. 42 655-10-00

e-mail: 1ozss@lodz.so.gov.pl

 

Do zadań I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Skierniewicach dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

- zmiana od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów  (Dz. Urz. Min. Spr. z 28 grudnia 2015r., poz. 260) 

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35

Godziny urzędowania: pon. - pt. 7.30 - 15.30

Kierownik II OZSS

Pani Małgorzata Kosińska - przyjęcia interesantów we wtorki, w godz. 12.00 - 14.00 

Sekretariat  tel./fax.  46 832-52-32

e-mail:  ozss.skierniewice@lodz.so.gov.pl

 

Do zadań II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2015 r., poz. 1418) należy:

- sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

- prowadzenie na zlecenie sądu: mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

- współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia Sądu.

Rejestr zmian dla: Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych dot. I OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
Aktualizacja składu I OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
Zmiana składu osobowego I OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
Aktualizacja danych dot. I OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych dot. I OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2016-05-25
Publikacja w dniu:
2016-05-25
Opis zmiany:
aktualizacja numeru telefonu w II OZSS w Skierniewicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Anna Kołakowska
Dokument z dnia:
2016-03-02
Publikacja w dniu:
2016-03-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji o składzie i zadaniach OZSS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2016-01-04
Publikacja w dniu:
2016-01-04
Opis zmiany:
zmiana nazwy RODK na Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Krzysztof Gębarowski
Dokument z dnia:
2016-01-04
Publikacja w dniu:
2016-01-04
Opis zmiany:
zmiana nazwy RODK na Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów