mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuOferty pracy na stanowiska kuratorskie


Konkurs: K.XXIV.1107/4/09

Aplikant kuratorski

Status:Nabór zakończony

Organizator: Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza listę osób przyjętych na
aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi


I. Komisja Rekrutacyjna do spraw naboru na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w wyniku przeprowadzonego egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zakwalifikowała następującą osobę do przyjęcia na aplikację kuratorską:

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi:
- Pani Beata Zgoda - 85 pkt

II. Komisja Rekrutacyjna do spraw naboru na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi sporządziła listę rezerwową osób zakwalifikowanych do przyjęcia na aplikację kuratorską w przypadku rezygnacji kandydata z odbywania aplikacji kuratorskiej lub rozwiązania umowy o pracę z aplikantem kuratorskim. Komisja zastrzega sobie również możliwość przyjęcia na aplikację kuratorską osób z tej listy w przypadku pojawienia się w 2009 roku wolnych etatów w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi:
- Pani Joanna Sekura - 81 pkt
- Pani Agata Kabza - Wańkowska - 79 pkt
- Pani Magdalena Markowska - 77 pkt
- Pani Renata Błażejczyk – Wiechowska - 77 pkt

III. Osoby, które nie zostały przyjęte na aplikację kuratorską oraz nie zostały umieszczone na liście rezerwowej mają prawo do uzyskania w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi (nr telefonu 67-78-960, 67-78-962) informacji o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie konkursowym na aplikację kuratorską.

IV. Osoba wymieniona w punkcie I proszona jest o pilny, osobisty kontakt
z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, piętro I, pok. 132 (z dowodem osobistym i numerem NIP).

Opublikowano dnia: 18.02.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Oferta pracy rozstrzygnięta:

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza listę osób przyjętych na
aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi


I. Komisja Rekrutacyjna do spraw naboru na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w wyniku przeprowadzonego egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zakwalifikowała następującą osobę do przyjęcia na aplikację kuratorską:

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi:
- Pani Beata Zgoda - 85 pkt

II. Komisja Rekrutacyjna do spraw naboru na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi sporządziła listę rezerwową osób zakwalifikowanych do przyjęcia na aplikację kuratorską w przypadku rezygnacji kandydata z odbywania aplikacji kuratorskiej lub rozwiązania umowy o pracę z aplikantem kuratorskim. Komisja zastrzega sobie również możliwość przyjęcia na aplikację kuratorską osób z tej listy w przypadku pojawienia się w 2009 roku wolnych etatów w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi:
- Pani Joanna Sekura - 81 pkt
- Pani Agata Kabza - Wańkowska - 79 pkt
- Pani Magdalena Markowska - 77 pkt
- Pani Renata Błażejczyk – Wiechowska - 77 pkt

III. Osoby, które nie zostały przyjęte na aplikację kuratorską oraz nie zostały umieszczone na liście rezerwowej mają prawo do uzyskania w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi (nr telefonu 67-78-960, 67-78-962) informacji o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie konkursowym na aplikację kuratorską.

IV. Osoba wymieniona w punkcie I proszona jest o pilny, osobisty kontakt
z Oddziałem Kadr Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, piętro I, pok. 132 (z dowodem osobistym i numerem NIP).