Aktualności

 • Postanowienie w sprawie VIII Nsm 120/16

  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi zmienił swoje postanowienie, dotyczące umieszczenia sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i poddał wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nimi stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Decyzja zapadła 23 września 2016 roku na niejawnym posiedzeniu.

  Czytajwięcejo: Postanowienie w sprawie VIII Nsm 120/16
 • Międzynarodowy Tydzień Mediacji (17-22 października 2016 r.)

  Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016.

  Więcej informacji

 • Modernizacja windy

  W dniu 12 września 2016 roku rozpoczął się remont jednej z dwóch wind działających w Sądzie Okręgowym przy pl. Dąbrowskiego 5. Osoby niepełnosprawne, aby dostać się do sal rozpraw w tym budynku, powinny skorzystać z wind w drugim gmachu, dostępnym od ul. Narutowicza 64. 

  Czytajwięcejo: Modernizacja windy
 • Konferencja naukowa o uzależnieniach

  Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji naukowej zatytułowanej „Konsekwencje prawno–społeczne uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  Czytajwięcejo: Konferencja naukowa o uzależnieniach
 • Nowy numer kwartalnika "Na wokandzie"

  System Dozoru Elektronicznego jest głównym tematem najnowszego wydania kwartalnika informacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie”. Z publikacją w wersji elektronicznej można się zapoznać na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl.

Ostatnio dodane artykuły
Najczęściej czytane