mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuWydziały

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.09.2008

Struktura organizacyjna Sądu Okręgowego w Łodzi
(obszary właściwości – stan na dzień 30.01.2008 roku)


I WYDZIAŁ CYWILNY – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i części miasta z rejonu administracyjnego Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Kutnie i Łęczycy, a także dla spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugod zawartych przed takimi sądami z całego obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Pabianicach i Zgierzu.

II WYDZIAŁ CYWILNY – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z rejonu administracyjnego Bałuty i Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Pabianicach i Zgierzu.

III WYDZIAŁ CYWILNY ODWOŁAWCZY – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.

IV WYDZIAŁ KARNY – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądów Rejonowych w: dla Łodzi-Widzewa i Pabianicach.

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych Wydziałów Karnych IV i XVIII

V WYDZIAŁ KARNY ODWOŁAWCZY – do rozpoznania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.

Sekcja Zażaleniowa

VI WYDZIAŁ PENITENCJARNY I NADZORU NAD WYKONYWANIEM ORZECZEŃ KARNYCH – do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego

VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w II instancji, obejmujący obszar właściwości tego sądu.

VIII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w I instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

IX WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w I instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu.

X WYDZIAŁ GOSPODARCZY – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

Sekcja Odwoławcza do rozpoznawania spraw drugoinstancyjnych

XI WYDZIAŁ WIZYTACYJNY - do wykonywania czynności nadzoru nad działalnością
administracyjną sądów

XII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.

Sekcja Egzekucji Należności Cywilnych

XIII WYDZIAŁ CYWILNY ZAMIEJSCOWY z siedzibą w Skierniewicach – do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych, do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych, a także spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugod zawartych przed takimi sądami, oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.

XVII WYDZIAŁ KARNY ZAMIEJSCOWY z siedzibą w Skierniewicach – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego oraz postępowania wykonawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.

XVIII WYDZIAŁ KARNY – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Bałuty i Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy i Zgierzu.

Od dnia 1 lipca 2007 r. rozpoznaje sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, tj. Sądów Okręgowych w Łodzi, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

BIURO KURATORA OKRĘGOWEGO

RODZINNE OŚRODKI DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNE W ŁODZI I SKIERNIEWICACH

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Pokaż metryczkę tego dokumentudrukuj
Podpisał: Anna Długosz
Dokument z dnia: 22.09.2008
Dokument oglądany razy: 38 501
Opublikował: Anna Długosz
Publikacja dnia: 22.09.2008

Ukryj metryczkę tego dokumentudrukuj