2016

Protokół z kontroli sekretariatu XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekcji wykonania orzeczeń IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 

Protokół kontroli sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Brzezinach

Protokół kontroli sekretariatu IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekretariatu IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 

Protokół kontroli sekretariatu IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu

Protokół kontroli sekretariatu XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekcji wykonawania orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Protokół kontroli sekretariatu V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół kontroli sekretriatu II Wydzialu Karnego Sądu Rejonowego w Skierniewicach 

Protokół kontroli sekretriatu IV Wydzialu Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowegow Rawie Mazowieckiej

Protokół kontroli sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Łęczycy

Protokół kontroli sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Protokół kontroli sekretariatu IX Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowegop dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekretariatu VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekretariatu VI Wydziału Karnego - Sekcji Wykonania Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół kontroli sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Łowiczu

Protokół kontroli sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Brzezinach

Protokół kontroli sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół kontroli sekretariatu XIV Wydziału Gospodarczego d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z lustracji w wydziałach cywilnych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w zakresie stosowania obcego prawa materialnego

Protokół z lustracji w wydziałach cywilnych Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie spraw w których doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania spraw w postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Protokół z lustracji IV i XVIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi

Protokół z lustracji tematycznej w Sądach Rejonowych dla Łodzi-Widzwa w Łodzi, w Brzezinach, Pabianicach, Rawie Maz. i Skierniewicach

Protokół z lustracji w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach - Rozp. Rady (WE) Nr 1206.2001

Protokół z lustracji w wydziałach karnych w Sądach Rejonowych w Brzezinach, w Kutnie, w Łęczycy i w Łowiczu w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień oraz prawidłowości wyznaczania składów orzekających ...

Protokół z lustracji w wydziałach karnych w Sądach Rejonowych w Pabianicach, w Rawie Maz. i w Skierniewicach w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień oraz prawidłowości wyznaczania składów orzekających

Protokół z lustracji w wydziałach karnych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 

Protokól z lustracji w wydziałach karnych w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w sprawach o wydanie dziecka na podstawie przepisów Konwencji haskiej z 1980 roku 

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie realizacji przez sąd obowiązku zawiadomienia o wydaniu orzeczenia o umieszczeniu w pieczy zastępczej

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sąd Rejonowych w okręgu w zakresie wydawania przez sąd zarządzeń opiekuńczych w trybie art. 109 kro ...

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sąd Rejonowych w okręgu w zakresie prawidłowości wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art. 579.1 §3 kpc

Protokół z lustracji doraźnej w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okregu spraw w których doszło do wydania postanowienia o przeniesieniu dziecka do środowiska zastępczego 

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie postępowań zabezpieczających w sprawach opiekuńczych 

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie wykonywania przez sądy obowiązku wynikającego z treści art.5791 §3 kpc

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie zakresie wykonywania orzeczeń o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wydanych na podstawie art. 5981-12 kpc

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich  Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie postępowań adopcyjnych w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1188)

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie spraw, w których doszło do uwzględnienia skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie realizacji przez Sąd Opiekuńczy obowiązku zawiadamiania jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o potrzebie udzielenia pomocy rodzinie (100 §2 kro)

Protokół z lustracji w wydziałach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych w okręgu z lustracji doraźnej spraw w których doszło do wydania postanowienia o przeniesieniu dziecka do środowiska zastępczego na podstawie art. 569 §2 kpc po dniu 30 kwietnia 2016 roku w związku ze zmianą przepisów kro art.1123 nowelą z dnia 18 marca 2016 roku (Dz. U z 2016 roku poz. 406) 

Protokół z lustracji w Wydziale XIV Gospodarczym d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Środmieścia w Łodzi 

Protokół z lustracji w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmiescia w Łodzi.

Protokół z lustracji w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmiescia w Łodzi

Protokół z lustracji w XX Wydziałe Gospodarczym Karjowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi - śródmieścia w Łodzi 

Protokół z lustracji w wydziałach gospodarczych Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie spraw w których doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Protokół z lustracji w w wydziałach karnych Sądow Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy i Łowiczu

Protokół z lustracji w w wydziałach karnych Sądów Rejonowych w Pabianicach, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach

Protokól z lustracji w wydziałach karnych Sądów Rejonowych w okręgu w zakresie kar finansowych 

Protokół z lustracji w wydziałach pracy i ubezpieczen społecznych Sądów Rejonowych dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, Pabianicach, Skierniewicach i Zgierzu - dowód z opinii bieglego

Protokół z lustracji w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych dla Łodzi - Śródmieścia w Lodzi, w Kutnie, Pabianicach, Skierniewicach i Zgierzu - naruszenie art.471 kpc

Protokól z lustracji w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, w Pabianicach i Skierniewicach w zakresie spraw, w których doszło do uwzględnienia skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Protokól z lustracji w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, w Pabianicach i Skierniewicach w zakresie terminowości sporządzania uzasadnień

Protokól z lustracji w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, w Pabianicach i Skierniewicach w zakresie spraw w których postepowanie toczy się ponad 2 lata

Protokół z lustracji Kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, w Łowiczu i w Zgierzu w zakresie egzekucji z nieruchomości

Protokół z lustracji Kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, w Łowiczu i w Zgierzu w zakresie egzekucji z ruchomości

Protokół z lustracji Kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi i w Pabianicach w zakresie egzekucji z nieruchomości

Protokół z lustracji Kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, w Pabianicach, w Rawie Maz. i z Skierniewicach w zakresie egzekucji z ruchomości

Protokół z lustracji sekcji egzekucjnych w Sądach rejonowych dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, w Kutnie, w Łęczycy, w Łowiczu i w Zgierzu w zakresie sprawności postepowań w sprawach o  rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej .........

Protokół  z wizytacji XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Brzezinach

Protokół z wizytacji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Brzezinach

Protokół z wizytacji I Wydzialu Cywilnego Sądu Rejonowegow Łęczycy

Protokół z wizytacji IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łęczycy

Protokół z wizytacji V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół z wizytacji I Wydzialu Cywilnego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Protokół z wizytacji IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Protokól z wizytacji II Wydziału Karnego w Skierniewicach

Protokół z wizytacji IX Wydzialu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji Sądu Rejonowego w Kutnie - obrót zagraniczny

Protokół z wizytacji IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z wizytacji XIV Wydziału Gospodarczego d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokól z wizytacji Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi - Bartłomieja Górczyńskiego

Protokół z wizytacji Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu - Tomasza Banacha

Protokół z lustracji II Wydzialu Karnego Sądu Rejonowego w Brzezinach

Protokół z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Łęczycy

Protokół z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Łowiczu

Protokół z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kutnie

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pabianicach

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Skierniewicach

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zgierzu

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Protokół z lustracji Aresztu Śledczego w Łodzi 

Protokół z lustracji Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

Protokól z lustracji Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi

Protokół z lustracji Zakładu Karnego w Garbalinie

Protokół z lustracji Zakładu Karnego w Łowiczu

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia funkcjonującego przy Komendzie Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Maz.

Protokół z wizytacji pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu

Protokół z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi

Protokół z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach

Protokół z wizytacji Upoważnionego Podmiotu Dozorującego z siedzibą w Warszawie

Protokół z wizytacji w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

Rejestr zmian dla: 2016

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
zamiana pliku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
zamiana pliku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
zamiana pliku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-12-05
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-12-05
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
zmiana nazwy pliku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-12-05
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-12-05
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-07
Publikacja w dniu:
2016-11-07
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-07
Publikacja w dniu:
2016-11-07
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-07
Publikacja w dniu:
2016-11-07
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-03
Publikacja w dniu:
2016-11-03
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-03
Publikacja w dniu:
2016-11-03
Opis zmiany:
wstawienie protokołów z lustracji na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-03
Publikacja w dniu:
2016-11-03
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-03
Publikacja w dniu:
2016-11-03
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-11-03
Publikacja w dniu:
2016-11-03
Opis zmiany:
wstawienie protokołów na stronę BIP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-10-10
Publikacja w dniu:
2016-10-10
Opis zmiany:
zamiana pliku - Protokół kontroli sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Brzezinach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-10-10
Publikacja w dniu:
2016-10-10
Opis zmiany:
zamiana protokołu z kontroli sekretariatu II Wydz. Karnego SR w Brzezinach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wytworzył:
Kierownik XI Wydziału Wizytacyjnego
Opublikował:
Anna Wachoń
Dokument z dnia:
2016-10-05
Publikacja w dniu:
2016-10-05
Opis zmiany:
wstawienie protokołów z lustracji i wizytacji oraz protokołów kontroli sekretariatów